UroNews jest internetową gazetą redagowaną
przez Stowarzyszenie Urologii Akademickiej
(e-mail:urologia@wum.edu.pl)

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w urologii. Zasubskrybuj naszą gazetkę "Uronews"

@

Najnowsze artykuły

Opublikowano: 2018-02-27

Kamica nerek a ceftriaxon.

Najczęstszymi przyczynami kamicy moczowej są hiperkalciuria, zakażenia układu moczowego oraz przeszkoda w odpływie moczu. Leki, w tym ceftriaxone, choć w mniejszym stopniu także przyczyniają się do rozwoju kamicy. Kilka czynników ...

dr Mateusz Matyjasek

Czytaj »


Opublikowano: 2018-02-27

Leczenie nykturii u mężczyzn z objawami z dolnych dróg moczowych: Przegląd systematyczny zespołu ekspertów zajmujących się tematyką objawów z dolnych dróg moczowych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.

Celem przeglądu była ocena i porównanie dostępnych opcji terapeutycznych w leczeniu nykturii
u mężczyzn. Jako główne punkty końcowe analizy wzięto pod uwagę skuteczność zmniejszenia epizodów ...

dr Grzegorz Niemczyk

Czytaj »


Opublikowano: 2018-02-27

Czy protokół ERAS zwiększa koszty? Porównanie na przykładzie radykalnej cystektomii.

Radykalna cystektomia jest standardem leczenia naciekającego raka pęcherza moczowego, wiąże się niestety z wysokim odsetkiem powikłań. Z pomocą przychodzi protokół ERAS. Czy poza poprawą wyników leczenia wiąże się ...

dr Mateusz Nowak

Czytaj »


Opublikowano: 2018-02-27

Terapia dopęcherzowa w leczeniu nienaciekającego raka pęcherza moczowego. Przegląd systematyczny i metaanaliza.

Artykuł przedstawia porównanie skuteczności preparatów dopęcherzowych, które zostało opracowane na podstawie 144 prac naukowych, wyselekcjonowanych z 4245 publikacji powiązanych z tematem. Zastosowanie terapii ...

dr Mateusz Nowak

Czytaj »


Opublikowano: 2018-02-27

Rozróżnienie podtypu luminalnego i podstawnego raka pęcherza a rokowanie długoterminowe.

Badanie jest metaanalizą wpisującą się w tematykę wykorzystania markerów immunohistochemicznych w celu stratyfikacji ryzyka raka pęcherza. Autorzy wykorzystując dostępne wyniki analiz mikromacierzy zwalidowali wcześniejsze ...

dr Piotr Zapała

Czytaj »


Opublikowano: 2018-02-27

Powikłania po systematycznej, randomowej i celowanej biopsji prostaty.

Biopsja prostaty jest badaniem będącym złotym standardem w rozpoznaniu raka stercza. Poza tradycyjną biopsją systematyczną polegającą na standardowym „ślepym” poszukiwaniu tkanki nowotworowej znaczenia nabiera w ostatnim ...

dr Marcin Łykowski

Czytaj »


Opublikowano: 2018-02-27

Śmiertelność wśród mężczyzn z zaawansowanym rakiem prostaty wyłączonych z badania ProtecT.

Głównym celem analizy była ocena śmiertelności u pacjentów z uogólnionym miejscowo zaawansowanym lub zlokalizowanym rakiem stercza wysokiego ryzyka (cT3/cT4 i/lub PSA > 20 ng/ml), którzy zostali ...

dr Grzegorz Niemczyk

Czytaj »


Opublikowano: 2018-02-27

Wyniki przeżycia chorych w 8 i 9 dekadzie życia leczonych supresją androgenową w terapii pierwszego rzutu raka gruczołu krokowego, ograniczonym do narządu.

Użycie podstawowej terapii supresyjnej androgenów (PADT) jest powszechnie stosowane jako sposób leczenia starszych mężczyzn we wczesnym stadium raka gruczołu krokowego (PCa), pomimo braku jednoznacznych wytycznych. W ...

dr Mateusz Matyjasek

Czytaj »


Opublikowano: 2018-02-27

Wytyczna wytycznych: postępowanie po nefrektomii z powodu raka nerkowokomórkowego.

Celem artykułu był przegląd i porównanie międzynarodowych wytycznych i protokołów obserwacji po nefrektomii z powodu raka nerkowokomórkowego (RCC). Na podstawie bazy danych PubMed wybrano 17 ...

dr Grzegorz Pędzisz

Czytaj »


Opublikowano: 2018-02-27

Cytoredukcyjna nefrektomia radykalna w raku nerki (RCC) u pacjentów z czopem nowotworowym.

Celem przytaczanego badania jest weryfikacja, czy metody oceny ryzyka (np. modele MSKCC, IMDC czy MDACC) są w stanie przewidzieć całkowite przeżycie (OS) po cytoredukcyjnej nefrektomii radykalnej u pacjentów z mRCC (rak nerki z ...

dr Łukasz Kupis

Czytaj »